Tentoonstellingen

Archeologisch onderzoek onttrekt zich vaak aan het zicht van het grote publiek. Uiteindelijk resulteert het in een rapport waarin alle resultaten nauwkeurig zijn opgetekend en de gegevens in een wetenschappelijk kader geplaatst worden. Maar aan de hand van dat rapport kan ook een aansprekend verhaal over het verleden verteld worden. Door de (voorlopige) resultaten in een tentoonstelling onder te brengen wordt een grote maatschappelijke meerwaarde behaald en een veel breder publiek bereikt.

Archol heeft voor diverse projecten tentoonstellingen georganiseerd. Dit varieert van kleinschalige tentoonstellingen in buurtcentra en gemeentehuizen tot grote tentoonstellingen in musea. Daarnaast heeft Archol ervoor gezorgd dat er bij diverse instanties permanent vondsten te bezichtigen zijn.

Archol kan in opdracht en overleg samen met partners een spraakmakende tentoonstelling organiseren op verschillende soorten locaties. Daarbij wordt gezamenlijk bekeken wat de mogelijkheden zijn en op welke wijze de vondsten en het verhaal daarbij binnen een ruimte het best tot zijn recht komen.

Tentoonstelling RijksMuseum voor Oudheden