Reconstructies

Archeologisch onderzoek resulteert in verhalen over het verleden van een bepaalde plek. Maar nadat de archeologen de opgraving hebben verlaten en de grond weer wordt dichtgeschoven, resteert er ter plekke weinig vanhet culturele erfgoed. Vaak wordt de locatie vervolgens gemarkeerd om het verleden zichtbaar te maken voor het nageslacht. Zo zijn er bijvoorbeeld urnenvelden gereconstrueerd, de houten palen van boerderijen in een stratenplan verwerkt, straatnamen vernoemd naar archeologische vondsten of culturen, informatieborden geplaatst of wandelroutes aangelegd. Het verleden krijgt zo een zichtbare rol  in het huidige culturele landschap.

Archol is betrokken geweest bij het maken van vele reconstructies en kan dit in opdracht ook voor u verzorgen.

Reconstructie vorstengraf te Oss