Fotografie

Vrijwel al het beeldmateriaal van de Archol-rapporten wordt door Archol zelf verzorgd. Dit geldt ook voor de fotografie. Met Minja Hemminga [Y1] heeft Archol iemand in dienst die vondsten professioneel kan fotograferen. 

 

 

 

 

 

 

We maken gebruik van een mobiele fotostudio. Op deze website zijn vele voorbeelden te vinden van foto's gemaakt door Archol. Uiteraard kan Archol deze diensten ook aan externen aanbieden. Te denken valt daarbij ook aan fotografie in het veld.

Heeft u interesse, neem dan contact op via Info@archol.nl