Vuursteen

Vuursteen is een veelvoorkomende vondstcategorie. Soms is het zelfs de enige vondstcategorie binnen prehistorische vindplaatsen. Dit glasachtige materiaal is door zijn scherpe breukvlak uitermate geschikt om als grondstof te dienen voor allerhande werktuigen. Het wordt daarom vaak ook wel het metaal van de steentijd genoemd.

Bestudering van deze materiaalcategorie kan zeer specifieke informatie opleveren over een groot aantal aspecten van de prehistorische bewoning in ons land. Typische werktuigen of technologische karakteristieken kunnen worden gebruikt om vindplaatsen te dateren. Uiteraard kan onderzocht worden wat de functie was van de werktuigen en welke activiteiten er mee werden verricht. Daarnaast kan studie naar de herkomst van het materiaal iets zeggen over grondstofwinning, uitwisseling en mogelijk zelfs lange afstandcontacten. Vuursteen leent zich uitermate goed voor de bestudering van het vervaardigingproces van de werktuigen en daarmee samenhangende technologische ontwikkelingen. Met name bij goed geconserveerde vindplaatsen uit de vroege en midden-steentijd speelt de analyse van de ruimtelijke verspreiding van het vuursteen een zeer belangrijke rol voor het verkrijgen van inzicht binnen een vindplaats. Archol bv heeft samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden het benodigde specialisme in huis om al deze aspecten adequaat te onderzoeken.