Natuursteen

Bij opgravingen treft men vrijwel altijd natuursteen aan. Het gesteente heeft gedurende de gehele menselijke geschiedenis een rol gespeeld; eerst vooral als grondstof voor werktuigen, later werd het door de Romeinen benut als bouwmateriaal. Net als vuursteen biedt de bestudering van deze materiaalcategorie mogelijkheden om informatie in te winnen over diverse aspecten van onze voorgeschiedenis. Specifieke werktuigen en het gebruik van bepaalde steensoorten kunnen behulpzaam zijn bij het dateren van een vindplaats. De bepaling van de herkomst van de veel aangetroffen steensoorten stelt ons in staat iets te zeggen over grondstofacquisitie, uitwisselingsrelaties en handelsnetwerken. Onderzoek naar de functie van stenen werktuigen kan ons inzicht geven over de gebezigde activiteiten in de buurt van een vindplaats. Hierbij is met name het onderzoek naar maalstenen zeer vruchtbaar gebleken. Archol heeft samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden het benodigde specialisme in huis om al deze aspecten adequaat te onderzoeken.