Gebruiksporenanalyse

Het achterhalen van de functie van werktuigen en andere archeologische objecten heeft de laatste drie decennia een hoge vlucht genomen binnen de archeologie. Microscopische gebruikssporenanalyse speelt daarin een centrale rol. Met behulp van verschillende typen microscopen is het nu mogelijk om functie, gebruik en vervaardigingwijzen van allerhande werktuigen en objecten binnen een groot aantal materiaalcategorieën te bepalen. Het gaat bij deze materialen niet alleen om vuur- en natuursteen, maar ook om bot, gewei, schelp en koraal. Gekoppeld aan de analyse van eventueel aanwezige residuen kan deze onderzoeksmethode zeer specifieke informatie opleveren, over materialen die verwerkt of vermalen werden en hoe dat precies gebeurde. 

Specialisten van de Universiteit Leiden hebben de expertise in huis om dit onderzoek uit te voeren.

Laboratorium voor Artefactstudies