Botanie

Bij Archol worden vanaf nu verschillende botanische specialismen aangeboden die bijdragen aan het begrip van het landschap en het menselijk handelen in het verleden.

Botanie in de archeologie

Botanisch onderzoek is een essentieel specialisme om inzicht te krijgen in het vroegere landschap en het leven van de mens in het verleden: beiden onderwerpen die in de archeologie een hoofdrol spelen.

Voor reconstructies van het vroegere landschap, en dan met name de vegetatietypen die erin voorkwamen, is het van belang om zowel de lokale als de regionale vegetatie te onderzoeken op basis van botanische resten uit opgravingen. Door deze informatie te combineren met fysisch geografische informatie kan het gereconstrueerde landschap op basis van hydrologie, grondsoort, grondwaterfluctuaties en reliëf als het ware worden aangekleed met de planten die onder verschillende condities kunnen groeien.

Bij de reconstructie van het leven van de mens in het verleden is de botanie ook van groot belang. Zo is er op basis van verschillende typen botanische resten vast te stellen wat mensen hebben gegeten, hoe zij aan hun voedsel kwamen (verzamelen, verbouwen, handel), welke ambachten werden uitgevoerd met planten en welke invloed dit alles had op de omgeving. 

Botanische specialismen bij Archol:

Macroresten: het onderzoek naar vruchten, zaden, noten en andere macroscopisch zichtbare resten van planten voor de reconstructie van o.a. dieet, de bestaanseconomie, levensstandaard, handel en aanwezige landschapstypen

Pollen en sporen: het onderzoek naar stuifmeel en (schimmel)sporen om inzicht te krijgen in dieet, oogstverwerking, aanwezigheid van vee, levensstandaard en lokaal en regionaal landschap

Hout- en houtskool: determinatie van houtsoort en beschrijving van bewerkingssporen om meer te kunnen zeggen over houtselectie, ambacht, werkwijze, handel en aanwezige boomsoorten in het landschap

Geschiktheid datering: evaluatie van botanisch materiaal op geschiktheid voor 14C-datering en dendrochronologische datering

Specialist: dr. Y.F. van Amerongen MSc

Voor offertes en informatie neem contact op met: 

.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)