Aardewerk

Aardewerk is een van de meest voorkomende vondstcategorieën bij archeologisch onderzoek. Zowel de productiewijze als de vorm van aardewerk zijn door de tijd heen veranderd. Daardoor ikunnen we aardewerk aan een bepaalde periode of cultuur toewijzen. De aardewerkanalyse vormt daarmee een belangrijk instrument in de datering van archeologische vindplaatsen, zeker wanneer andere mogelijkheden tot datering ontbreken. Analyse van aardewerkcomplexen biedt daarnaast inzicht in de samenlevingen zelf: de variatie in vormen en de context waarin deze zijn aangetroffen kunnen bijvoorbeeld iets vertellen over het gebruik van het aardewerk. Op basis van een aardewerkanalyse kunnen daarnaast sociale verwantschappen worden gereconstrueerd. Aardewerk is niet alleen een tastbaar overblijfsel van een bepaalde cultuur maar is ook de nalatenschap van een pottenbakster of pottenbakker.

Archol heeft ruime ervaring in het analyseren van aardewerk uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dit gebeurt geregeld in nauwe samenwerking met specialisten van de faculteit. Gedetailleerd technologisch en typo-morphologisch onderzoek wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Aardewerkstudies. Onze specialisten zijn ook beschikbaar voor externe opdrachten. Wilt u kleine of grote complexen laten analyseren neem dan contact met ons op voor een passende offerte.

Laboratorium voor Aardewerkstudies universiteit Leiden