Archol voor de Particulier

Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan het zijn dat de gemeente u verzoekt het gebied waar de ondergrond "verstoord" wordt nader te onderzoeken. In eerste instantie denkt u misschien dat een opgraving nodig is, maar het archeologisch onderzoek kan verschillende vormen aan nemen. Heeft u op dit terrein advies nodig? Dan bent u bij Archol aan het goede adres.

Alle gemeentes binnen Nederland hebben een archeologisch beleid vastgesteld waarin aangegeven is hoe zij om willen gaan met archeologische resten in de bodem (het ‘bodemarchief’. Dit beleid wordt meestal in beeld gebracht aan de hand van een archeologische beleidskaart waarop aangegeven is waar men archeologische resten verwacht en hoe belangrijk men deze vindt (de toegekende ‘waarde’). Bovendien bevat deze kaart aanwijzingen over het beleid van de gemeente: hoe wil men met een eventuele verstoring van deze resten in de toekomst omgaan.  

In de meeste gevallen volstaat een bureauonderzoek of verkennend booronderzoek om vast te stellen of er archeologisch waardevolle restenin een plangebied aanwezig zijn. Vaak is de conclusie dat er geen archeologische waarden verloren gaan door de geplande ingreep of door planaanpassing archeologisch onderzoek kan worden voorkomen.

Het is voor particulieren niet altijd duidelijk wat er nu precies van hen verwacht wordt. Daarom biedt Archol de helpende hand.

Archol kan u helpen met het bespoedigen van uw vergunningsaanvraag door:

  • Vertaling van het gemeentebeleid
  • Vormgeven van het meest efficiënte onderzoek 
  • Communicatie met de gemeente over de eindresultaten

Meer weten over de wetgeving omtrent de archeologie:

http://handreikingarcheologie.sikb.nl/344

Kijk ook eens hier:

Schrijven Programma van Eisen

Procesbegeleiding