Overheid

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij de overheid. Al in een vroeg stadium dient archeologie mee te worden gewogen in de ruimtelijke planprocedures. Dankzij de ervaringen die de afgelopen 20 jaar zijn opgedaan, kan Archol ter ondersteuning van dit proces een op maat gesneden pakket van diensten aanbieden waarin de risico's duidelijk zijn ingeperkt.

Archol kan overheden ondersteuning bieden op het vlak van:

  • Ontwikkeling van beleid en het  opstellen van beleidsadvieskaarten. 
  • Opstellen van richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de vorm van een Programma van Eisen
  • Uitvoeren en rapporteren van archeologisch onderzoek om te voldoen aan de omgevingsvergunning
  • Beoordeling van archeologische rapporten van derden
  • Presentatie van resultaten aan het publiek in bv. tentoonstellingen en folders om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren

Steeds vaker worden projecten in de vorm van een aanbesteding op de markt gezet. Archol zet hierbij in op een goede prijs/kwaliteit verhouding. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een intensieve samenwerking met specialisten van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Archol en de Faculteit zijn in één gebouw gehuisvest wat korte lijnen garandeerd.

Kijk ook eens hier:

Bureauonderzoek

Schrijven Programma van Eisen

Procesbegeleiding

Toetsing

Beleidskaarten

Open dagen

Geofysisch Onderzoek

Publicaties