Ontwikkelaars

Als Projectontwikkelaar krijgt u steeds meer met archeologie te maken. Door archeologen in een vroeg stadium bij de inrichting van een gebied te betrekken wordt het risico op kostbaar onderzoek verkleind en kansen op inpassing of behoud van de archeologie optimaal benut. Een vertrouwde samenwerking en onderling begrip bij alle betrokken partijen is daarbij van cruciaal belang.

Om archeologie een plek te geven binnen de inrichting van een gebied is flexibiliteit en creativiteit onmisbaar.  Archol heeft ervaren en deskundig personeel dat meedenkt en oplossingsgericht is. Wij kunnen u op vele vlakken binnen het gehele proces van dienst zijn. 


Archol kan u, als projectontwikkelaar of ontwikkelende overheid, van dienst zijn op het gebied van: