Bouw

Het komt steeds vaker voor dat u als uitvoerder van civieltechnische projecten verantwoordelijk bent voor archeologisch onderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk is wat er van u verwacht wordt en dat u behoefte heeft aan advies of ondersteuning. 

Archol kan u als bouwer op verschillende manieren van dienst zijn:

1. Bij het opstellen van de offerte: oplossingsgericht meedenken zodat het aspect archeologie binnen de civieltechnische aanbesteding zo efficiënt mogelijk "opgelost" kan worden en zorg wordt gedragen voor de risicobeheersing (op het gebied van geld en planning).

2. Bij de uitvoering: archeologisch onderzoek binnen de uitvoering van een civieltechnisch project vraagt om flexibiliteit en creativiteit zodat de kaders van tijd en geld gerespecteerd blijven. Archol heeft ervaren en deskundig personeel dat u hierbij van dienst kan zijn.

Kijk ook eens hier:

Procesbegeleiding