Archol voor de Archeoloog

Het onderzoek naar de archeologie van de Lage Landen heeft diepe wortels in de Leidse Universiteit. Bij de aanleg van de Betuweroute zag de Universiteit de kans om deel te nemen aan twee opgravingsprojecten. Om dit te faciliteren is destijds het archeologisch onderzoeksbureau Archol opgericht.

Sinds de oprichting in 1996 heeft Archol diverse projecten uitgevoerd, variërend van bureauonderzoek en archeologische begeleidingen tot grootschalige opgravingen. Binnen het commercieel werkvlak zijn budget en planning belangrijke randvoorwaarden. Aangezien onze wortels zich bevinden in de Universiteit staat hoogwaardig archeologisch onderzoek hoog in het vaandel. Archol werkt daarom nauw samen met specialisten van de Faculteit der Archeologie en Stichting LAB die in het zelfde gebouw zijn gehuisvest:

  • periodespecialisten: van steentijd tot en met de nieuwe tijd;
  • specialisten dierlijk- en menselijk botmateriaal;
  • specialisten gebruikssporenanalyse op werktuigen van steen, schelp, gewei en bot; 
  • specialisten van het keramisch laboratorium;
  • specialisten van het archeozoölogisch laboratorium.

Dankzij deze samenwerking kan Archol participeren in wetenschappelijke onderzoekskaders van de Universiteit. In ruil daarvoor draagt Archol bij aan het opleidingstraject van studenten archeologie: wij begeleiden veldstages, materiaalpractica en afstudeerscripties. Hierdoor ontstaat een belangrijke kruisbestuiving tussen markt, onderzoek en onderwijs.

Tijdens het veldwerk werkt Archol ook nauw samen met lokale amateurarcheologen. Zij kennen de lokale geschiedenis en vormen een draagvlak voor de archeologie binnen de gemeenschap. Archol draagt hier bovendien aan bij door het organiseren van open dagen, tentoonstellingen en lezingen.

Kijk ook eens hier:

Schrijven Programma van Eisen

Beleidskaarten

Opgravingen

Open dagen

Lezingen

Rapporten