Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Archol voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm BRL SIKB 4000 voor de protocollen:

4001 Programma van Eisen (landbodems)
4002 Bureauonderzoek (landbodems)
4003 Inventariserend Veldonderzoek IVO (landbodems)
4004 Opgraven (Landbodems)

Alle medewerkers die als actor optreden binnen deze protocollen zijn geregistreerd bij het actorregister Archeologie. Tevens is Archol lid van de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  

Veilgheid, gezondheid en Milieu

Senior KNA-Archeologen hebben een certificaat voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), de overige veldmedewerkers hebben een basis VCA diploma (B-VCA). Daarnaast krijgen alle veldmedewerkers van Archol jaarlijks een BHV-herhalingstraining.