Archol en de Faculteit

In onze projecten zoeken wij steeds naar een evenwicht tussen de belangen van opdrachtgevers en de uitvoering van hoogwaardig archeologisch onderzoek. We werken nauw samen met specialisten van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Zo waarborgen we de inpassing van onze projecten in wetenschappelijke onderzoekskaders.

Dankzij deze samenwerking beschikken wij over:

  • periodespecialisten: van steentijd tot en met de middeleeuwen
  • specialisten dierlijk- en menselijk botmateriaal
  • specialisten gebruikssporenanalyse op werktuigen van steen, schelp, gewei en bot
  • een keramisch laboratorium voor technologisch onderzoek van aardewerk
  • een archeozoologisch laboratorium voor onderzoek van faunaresten

Archol wil daarnaast ook bijdragen aan het opleidingstraject van studenten Archeologie. Studenten maken op verschillende manieren deel uit van onze projecten: van stages in het veld tot uitwerking van onderzoeksgegevens in het kader van afstudeerscripties. Medewerkers van Archol nemen deel aan universitair onderzoek en geven onderwijs. Hiermee ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving tussen markt, onderzoek en onderwijs.