Missie & Visie

Missie
Archol levert een bijdrage aan de uitvoering van het Verdrag van Malta door het aanbieden en uitvoeren van inhoudelijk hoogstaand en commercieel effectief archeologisch onderzoek voor de Nederlandse markt. Ons doel is opdrachtgevers een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden, nieuwe kennis voor de maatschappij te genereren en deel te nemen aan het (inter)nationale wetenschappelijk discours.

Visie
In onze optiek kan archeologie goed op commerciële basis bedreven worden, zolang het inhoudelijke aspect van archeologie een leidende rol speelt. Onze diensten worden dan wel beschouwd als commercieel product, maar de vraag zal altijd centraal staan. Het uiteindelijke doel van een archeologisch onderzoek is de uitbreiding van kennis, niet een schoongrond-verklaring. De ‘zinvolheid’ van een onderzoek staat voor Archol bij de uitvoer ervan altijd voorop. Er zullen nooit vanuit omzetoogpunt meters gemaakt worden die geen extra kennis opleveren. Tegelijkertijd laten we vanuit kostenoogpunt geen meters liggen die belangrijke kennis kunnen opleveren.

Archeologisch onderzoek is altijd maatwerk. Onderzoeksvragen worden gerelateerd aan eerder opgedane kennis over een onderzoeksregio. Archol richt zich op de niche van de markt waar deze aanpak wordt herkend en gewaardeerd. Een sterke financiële positie is cruciaal om in deze niche succesvol te kunnen opereren. Archol is een bedrijf met een flexibel karakter en een lage kostenstructuur. Groot genoeg om continuïteit in projecten te garanderen en niet zo groot dat opdrachtgevers vooral betalen voor overhead. Onze focus ligt op de ontwikkeling van het werkelijke kapitaal, onze archeologen.

Opdrachtgevers ervaren Archol als een betrouwbare partner, die afspraken over kosten en deadlines nakomt, de kwaliteit van haar product waarborgt en zich altijd optimaal inzet.