Wie we zijn

Archol (Archeologisch Onderzoek Leiden bv) is het zelfstandige archeologisch onderzoeksbureau van de Universiteit Leiden. Sinds 1997 verricht Archol op projectbasis een breed spectrum aan archeologische werkzaamheden. Onze opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven en particulieren.

We hebben onze naam verbonden aan vele archeologische projecten, variërend van bureauonderzoeken tot archeologische begeleidingen en grootschalige opgravingen. We bieden daarnaast archeologisch advies, ICT- en GIS-ondersteuning en hebben specialisten in huis voor de uitvoering van een uitgebreid scala aan materiaalstudies.

Visie

Archol verzorgt inhoudelijk hoogstaand en commercieel effectief archeologisch onderzoek voor de Nederlandse markt. Ons doel is opdrachtgevers een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden, nieuwe kennis voor de maatschappij te genereren en deel te nemen aan het (inter)nationale wetenschappelijk discours.

In onze optiek kan archeologie goed op commerciële basis bedreven worden, zolang het inhoudelijke aspect van archeologie een leidende rol speelt. We graven niet om het graven: archeologisch onderzoek moet altijd zinvol zijn. Het uiteindelijke doel van een archeologisch onderzoek is de uitbreiding van kennis, niet een schoongrond-verklaring.

Onze werkwijze

Wij zijn een middelgroot archeologisch bureau. Groot genoeg om continuïteit in projecten te garanderen, maar klein genoeg om te kunnen besparen op overhead, en daarmee op de kosten voor onderzoek. Onze focus ligt op de ontwikkeling van het werkelijke kapitaal: onze archeologen.

Archeologisch onderzoek is altijd maatwerk. Door zo vroeg mogelijk in een bouwtraject aan tafel te schuiven kunnen we van te voren risico’s en kansen in kaart brengen en de organisatie goed laten aansluiten op de planning van de opdrachtgever. Onze projectmanagers zorgen voor optimale communicatie en zetten waar nodig direct de juiste interne en externe deskundigen in.

Opdrachtgevers ervaren Archol als een betrouwbare partner die afspraken over kosten en deadlines nakomt, de kwaliteit van haar product waarborgt en de klant altijd op de eerste plaats zet. We zijn trots op onze goede relaties met de bevoegde overheden, waardoor procedures vlot verlopen.

Archol’s archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL SIKB 4000. Archol is als bedrijf VCA** gecertificeerd en alle veldonderzoekers zijn in het bezit van een VCA veiligheidsdiploma. Archol vindt het belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen en zal het certificeringsproces volgens de CO2 prestatieladder van de Stichting SKAO in de nabije toekomst afronden.

Ons team

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Yvonne van Amerongen
Specialist archeobotanie

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Steffen Baetsen
Specialist fysische antropologie

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Tom Beck
Veldarcheoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Joris Brattinga
Projectleider

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Daudi Cijntje
Veldarcheoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Damien Duivenvoorden
Veldarcheoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Marjolein Gouw-Bouman
Specialist archeobotanie & fysisch geograaf

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Tiziano Goossens
Projectleider

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Tom Hamburg
Hoofd uitvoering

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Eckhart Heunks
Fysisch geograaf & prospector

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Sebastiaan Knippenberg
Projectleider & specialist (vuur)steen

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Timothy van der Knaap
Junior archeoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Esther de Kok-’t Gilde
Hoofd deponering

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Judith van der Leije
Hoofd uitvoering

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Liesbeth Mol
Directeur

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Cornelie Moolhuizen
Specialist archeobotanie

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Merel Penterman
Junior archeoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Louise van der Putte
Financiën & projectbegeleiding

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Geerlof van Rhee
Financiën

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Luuk Slegers
Junior prospector

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Michael Steenbakker
Veldarcheoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Pepijn Stet
Junior archeoloog

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Adrie Tol
Hoofd uitvoering

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Nathan Verstraaten
Specialist GIS & visuele vormgeving

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Floor Vis
Office manager

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Ivo van Wijk
Projectleider