Archol in Oman

In opdracht van het ‘Ministry of Heritage & Culture’ van het Sultanaat van Oman heeft Archol opgravingen uitgevoerd in Oman (tussen de kustplaatsen Shinas en Sohar). De aanleg van een snelweg tussen de hoofdstad Musqat en de Verenigde Arabische Emiraten in het noorden bedreigde enkele archeologsiche vindplaatsen. Om zoveel mogelijk informatie te behouden werden deze voorafgaand aan de werkzaamheden onderzocht. Binnen het toekomstige wegtracé bevonden zich de restanten van vele tientallen dodenhuisjes, die grofweg dateren uit de bronstijd – ijzertijd (3000 v. Chr. - 600 n. Chr.). De dodenhuisjes waren circa 5 meter in diameter en hebben een hoogte gehad van 4 tot 5 meter. In de loop van de tijd zijn de structuren  gedeeltelijk ingestort maar de restanten waren nog altijd 2-3 meter hoog. In de structuren bevonden zich steeds één of meerdere grafkamers waarin zich in sommige gevallen menselijke resten en bijgiften bevonden.

 

Blogs uit Oman