Geofysisch onderzoek

Sommige archeologische resten kunnen met behulp van geofysisch onderzoek worden opgespoord. Bij deze methode meten we de fysische eigenschappen van de bodem, zoals de electrische weerstand en geleidbaarheid, magnetische eigenschappen en relatieve dichtheid.

Met deze metingen kunnen we landschappelijke en  archeologische verschijnselen als muurwerken, greppels, opgevulde kuilen of ovens in kaart brengen Archol heeft bij verschillende projecten ervaring opgedaan met dit type onderzoek. Als u interesse heeft om deze expertise in te zetten neem dan contact op met info@archol.nl