AHN

Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) is een bestand dat de hoogte van het maaiveld laat zien voor heel Nederland. 

Binnen de archeologie is dit een veel gebruikt bestand omdat het landschappelijke of archeologische fenomenen zeer goed in beeld kan brengen. Te denken valt aan grafheuvels, oude kreekruggen of stroomgordels. Ook verstoringen zijn goed te visualiseren met behulp van het AHN.

Het bestand bestaat inmiddels uit meerdere versies en is al enige tijd in gebruik. Hoewel er standaardviewers te vinden zijn op internet is het raadzaam om AHN-visualisaties door specialisten te laten maken. Door schaduwwerking en kleurgebruik precies af te stemmen kunnen fijne nuances in het maaiveld goed in beeld worden gebracht. De GIS-specialisten van Archol hebben veel ervaring met het visualiseren van het AHN en bieden ook externen hun diensten aan.