Fotogrammetrie

De archeologie is sterk afhankelijk van een goede registratie van objecten en veldgegevens. Tijdens opgravingen worden veel foto's gemaakt om een indruk te geven van het de situatie in het veld. Mooie vondsten worden nagetekend en gefotografeerd om interpretatie mogelijk te maken zonder de vondst zelf in handen te hebben.

Fotogrammetrie is een vakgebied dat hierbij kan helpen. Deze methode maakt het mogelijk aan de hand van foto's een 3D-model te maken waarin ook gemeten kan worden. Het grote voordeel van het gebruik van fotogrammetrie is dat deze techniek de mogelijkheid biedt om op een later tijdstip, achter een computer, metingen te verrichten aan sporen of vondsten uit een opgraving. Dat betekent dat niet al het registratiewerk direct in het veld hoeft te gebeuren. 

Met de toenemende rekenkracht van PC's en laptops is deze methode ook in te zetten in het veld. Archol heeft deze methode veel toegepast tijdens het onderzoek naar grafheuvels in Oman.

Kijk ook eens hier:

Archol in Oman