Opgravingen

Een (deel van een) vindplaats wordt op basis van de vastgestelde archeologische waarde opgegraven. Bij een opgraving wordt een terrein meestal vlakdekkend (in zijn volledigheid) onderzocht. Het streven is zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over een vindplaats. Naast de aangetroffen sporen vertellen ook de vondsten een verhaal. Gedurende de veldwerkperiode is het mogelijk op verzoek van een opdrachtgever een open dag op de opgraving te realiseren zodat geïnteresseerden (medewerkers van de opdrachtgever, omwonenden, scholieren en andere geïnteresseerden) de voorlopige resultaten van het onderzoek kunnen bezichtigen. Na het veldwerk wordt het terrein wat betreft archeologie vrijgegeven  en kunnen de bodemverstorende werkzaamheden starten. Na het veldwerk buigen diverse specialisten zich over de vondsten om de archeologische sporen te interpreteren, preciezer te dateren en een beeld te schetsen van het verleden dat zich op deze plek heeft afgespeeld.. 

De opgraving zal resulteren in een wetenschappelijk eindrapport. Ook verslaglegging van een meer publieksgericht karakter behoort tot de mogelijkheden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een publieksbrochure of een tentoonstelling.

Kijk ook eens hier:

Visuele Vormgeving

Tentoonstelling

Open Dagen

Fotogrammetrie