Vrijdag 27 mei is het eindrapport van het grootschalige onderzoek op de Cannerberg te Maastricht gepresenteerd aan de Wethouder. 

De afgelopen jaren heeft voor A2 Maastricht archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de Cannerberg. A2 Maastricht heeft hierover bericht tijdens de werkzaamheden en na afloop. Zo waren de vondsten op de Cannerberg te zien tijdens een tijdelijke expositie in het Centre Céramique. En een deel de vondsten zijn te zien in het infocentrum A2 Maastricht. Parallel aan die informatievoorziening hebben de specialisten verder gewerkt aan hun rapportages. Het eindrapport is vrijdag 27 mei aangeboden aan wethouder Gerdo van Grootheest.

Het rapport, nummer 300, is per direct te downloaden.