Een bijzonder grafveld uit de vroege middeleeuwen in Veldhoven

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Roskam, dat plaatsvindt op de plek waar de komende jaren de woonwijk Huysackers ontstaat, is onlangs een bijzondere vondst gedaan: een goed bewaard grafveld uit de vroege middeleeuwen. Het dateert uit de periode 675 -725. Archeologen graven dit grafveld nu op, samen met een groep specialisten en studenten van de Universiteit Leiden. Dit gebeurt van 17 tot 27 mei.

Een Merovingisch familiegrafveld

De periode van ca 450 tot 725 wordt ook wel de Merovingische tijd genoemd. Het is de periode na de Romeinse overheersing waarin beetje bij beetje deze - grotendeels ontvolkte - streken opnieuw worden gekoloniseerd. In die tijd regeerde het Merovingische koningshuis over het Frankische Rijk, waartoe ook deze streken behoorden. Archeologen spreken daarom meestal van Merovingische grafvelden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in Veldhoven al twee Merovingische grafvelden (deels)opgegraven, een op de plek van het zwembad D’n Ekkerman, de andere nabij de oprit naar parkeerplaats Oeienbosch.

Het huidige grafveld bestaat uit 21 begravingen die zijn aangelegd op een (voormalig) erf van een Merovingische boerderij. Ter plaatse zijn waarschijnlijk twee generaties van dezelfde familie begraven. De eerste generatie graven zijn zogenoemde ‘kamergraven’, waarin de grafkist in een met planken beschoeide grotere ‘ondergrondse kamer’ werd geplaatst. De tweede generatie graven zijn vooral kistbegravingen, geplaatst in een uitgegraven grafkuil.

De overledenen kregen vaak bijzondere persoonlijke bijgiften mee, zoals bij mannen krijgeruitrustingen met zwaarden, een lans en een schild. Vrouwen en kinderen werden regelmatig begraven met fraaie kralensnoeren, mantelspelden en hangers, ingelegd met halfedelsteen. Soms kreeg de overledene zelfs een gouden muntje mee in de mond voor de overtocht naar het rijk der voorvaderen.

Waar?

Het onderzoek vindt plaats direct ten noorden van de Roskam. Dit is de verbindingsweg tussen Sondervick en Zittard. De opgraving bevindt zich wat meer aan de kant van Zittard, maar is duidelijk te herkennen.

Meekijken?

Rondom het grafveld staat een hek en er is 24 uurs camerabewaking aanwezig. Op de bewakingscamera is ook een webcam geïnstalleerd, waardoor het voor iedereen mogelijk is om online alle werkzaamheden te kunnen volgen. Klik hier om de webcambeelden te bekijken

Dit kan door op de gemeentelijke website te zoeken op ‘Grafveld Veldhoven’. Hier wordt een blog bijgehouden. Eén tot twee keer per week geven de archeologen een rondleiding, te beginnen op vrijdagmiddag 19 mei om 15.00 uur. De volgende rondleidingen worden aangegeven op de blog.

Volg de opgraving van het grafveld via www.veldhoven.nl