Toetsing

De verschillende stappen en tussenstappen uit het AMZ-proces (inventarisatie, selectie, en te treffen beheersmaatregelen) worden allemaal gedocumenteerd. Dit betekent dat gedurende het hele proces dus nogal wat rapporten worden geschreven. Deze overzichten dienen alle getoetst te worden aan de hand van de eisen van de KNA en bevoegde overheid maar ook aan de wensen van de initiatiefnemer die het archeologisch onderzoek uit laat voeren.

Toetsing door Archol

Archol heeft de expertise in huis om de toetsing van de rapporten van derden voor haar rekening te nemen. Hiervoor worden onze regio- en periodespecialisten ingezet.