Risicoanalyse

Archeologie maakt steeds vaker deel uit van aanbestedingen waarbij de risico’s wat betreft het aspect archeologie bij de opdrachtnemer liggen. Het is daarom van belang om al in een zo’n vroeg mogelijk stadium de kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten in kaart te brengen. Hiertoe kan een uitgebreide risico-analyse worden uitgevoerd. Alle mogelijke risico’s van de geplande ingrepen worden beschreven. Dit leidt uiteindelijk tot een inzichtelijk overzicht van te verwachten kosten die daardoor nauwkeurig begroot kunnen worden binnen het totale project.

Archol heeft ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van risico-analyses ten behoeve van kleine en grote planontwikkelingen.

Programma van Eisen

Procesbegeleiding