Archol live!

Publicatie opgravingen Westfrisiaweg overhandigd
Tussen 2014 en 2017 hebben archeologen van ADC ArcheoProjecten en Archol BV, in opdracht van Heijmans BV, rond Hoogkarspel enkele omvangrijke opgravingen uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Westfrisiaweg. In totaal is 25 hectare onderzocht en de resultaten zijn zeer spectaculair! Er zijn vele tientallen boerderijen ontdekt, grafheuvels met inhumatiegraven, en heel veel vondsten uit de midden- en late bronstijd, waaronder de bekende bronsschat van de Westfrisiaweg en het skelet van Drechtje.
De resultaten van al deze onderzoeken zijn nu gepubliceerd in een dik boek van bijna 800 pagina’s! 
Onlangs werd de publicatie overhandigd aan de Provincie Noord-Holland en vanaf vandaag is het boek ook (in lage resolutie) te downloaden.

Klik hier voor meer informatie...

Archol voor de...

Overheid

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij de overheid. Al in een vroeg stadium dient archeologie mee te worden gewogen in de ruimtelijke planprocedures. Dankzij de ervaringen die de afgelopen 20 jaar zijn opgedaan, kan Archol ter ondersteuning van dit proces een pakket van diensten aanbieden.

Archol voor de...

Ontwikkelaars

Als Projectontwikkelaar krijgt u steeds meer met archeologie te maken. Door archeologen in een vroeg stadium bij de inrichting van een gebied te betrekken wordt het risico op kostbaar onderzoek verkleind en kunnen kansen op inpassing of behoud van de archeologie optimaal benut worden. Een vertrouwde samenwerking en onderling begrip bij alle betrokken partijen is daarbij van cruciaal belang. 

Archol voor de...

Bouw

Het komt steeds vaker voor dat u als uitvoerder van civieltechnische projecten verantwoordelijk bent voor archeologisch onderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk is wat er van u verwacht wordt en dat u behoefte heeft aan advies of ondersteuning. 

Archol voor de...

Archeoloog

Het onderzoek naar de archeologie van de Lage Landen heeft diepe wortels in de Leidse Universiteit.

Bij de aanleg van de Betuweroute zag de Universiteit de kans om deel te nemen aan twee opgravingsprojecten. Om dit te faciliteren is destijds het archeologisch opgravingsbedrijf Archol opgericht.

Archol voor de ...

Particulier

Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan het zijn dat de gemeente u verzoekt het gebied waar de ondergrond "verstoord" wordt nader te onderzoeken. In eerste instantie denkt u misschien dat een opgraving nodig is, maar het archeologisch onderzoek kan verschillende vormen aan nemen. Heeft u op dit terrein advies nodig? Dan bent u bij Archol aan het goede adres.