Archol voor de...

Overheid

Archol heeft sinds haar oprichting in 1996 veel ervaring opgedaan met overheidsprojecten binnen provincies, gemeenten en waterschappen. Archol beschikt over alle benodigde certificeringen en kennis om archeologische vraagstukken om te zetten naar concrete adviezen, maatregelen en producten.

Meer weten..

Archol voor de...

Ontwikkelaars

Projectontwikkelaars en ontwikkelende overheid (woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur, natuurontwikkeling, recreatie en agrarische sector) krijgen binnen de ruimtelijke inrichting steeds meer met elkaar te maken. Een vertrouwde samenwerking en onderling begrip bij alle betrokken partijen is dan ook van cruciaal belang.

Meer weten..

Archol voor de...

Bouw

Binnen civieltechnische projecten wordt de laatste jaren steeds vaker ruimte ingericht voor archeologisch onderzoek. De bouwer die een project uitvoert, moet ook zorgdragen voor dit aspect van het proces, terwijl hij zeer waarschijnlijk niet beschikt over de kennis die hiervoor nodig is. Archol kan de bouwer op verschillende manieren ondersteunen. 

Meer weten..

Archol live!

Topvondst! 

Begin 2015 vonden archeologen van Archol BV een verzameling bronzen voorwerpen tijdens archeologisch onderzoek op het tracé van de Westfrisaweg (N23). Het was al snel duidelijk dat het om een bijzondere depotvondst uit de late bronstijd (circa 800 v. Chr.) ging.

 

Lees meer....

Archol voor de...

Archeoloog

De studie van de archeologie en de artefacten van de Lage Landen is diep geworteld in Leiden. Belangrijk centrum is de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Naast onderzoek en opleiding van studenten worden van daaruit traditiegetrouw jaarlijks veldwerkcampagnes uitgevoerd en uitgewerkt. 

Meer weten..

Archol voor de ...

Particulier

Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan het zijn dat de gemeente u verzoekt het gebied waar de ondergrond 'verstoord' wordt nader te onderzoeken. Men denkt vaak vooral aan opgravingen, maar het archeologisch onderzoek kan verschillende vormen aan emen. Heeft u op dit terrein advies nodig? Dan bent u bij Archol aan het goede adres. 

Meer weten..